jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez

akt administracyjny jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez

Inne opisy:

związany ze Skaryszewem, miastem leżącym w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
związany z wezyrem, należący do wezyra
związany z Kościerzyną - miastem w województwie pomorskim
związany z Rusią
związany z kilkoma państwami stworzonymi na historycznych terenach Prus
związany z Nadarzynem - wsią gminną w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim
związany z żonglerką, dotyczący żonglerki
związany z państwem Baszkiria
związany z Nassau - księstwem niemieckim powstałym w wyniku zjednoczenia państewek rządzonych przez różne linie dynastii Nassau w 1806 roku; krajem Związku Reńskiego do 1813 r
związany z Wawrzyszewem, osiedlem w Warszawie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,