graficzno-tekstowa reprezentacja określonych treści, tworzona zwykle za pomocą narzędzi komputerowych w celach informacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych itd

prezentacja graficzno-tekstowa reprezentacja określonych treści, tworzona zwykle za pomocą narzędzi komputerowych w celach informacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych itd.

Inne opisy:

Dichodontium flavescens - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych
Diobelonella - rodzaj mchów z rodziny widłozębowatych
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych
Dicranella - rodzaj mchów z rodziny widłozębowatych
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych
widłoząbek jednoboczny, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych
Dicranella humilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych
Dicranella schreberiana - rzadki gatunek mchu z rodziny widłozębowatych; występuje na odkrytej glebie, w zbiorowiskach trawiastych
Dicranella varia - rzadki gatunek mchu z rodziny widłozębowatych; występuje na odkrytej glebie na łąkach i polach
Dicranella palustris - rzadki gatunek mchu z rodziny widłozębowatych; występuje w zimnych, bezwapiennych źródliskach, na torfowiskach niskich, w rowach i strumieniach
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

graficzno-tekstowa reprezentacja określonych treści, tworzona zwykle za pomocą narzędzi komputerowych w celach informacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych itd krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,