element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania

melodyka element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania.
melodyczność element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania.

Inne opisy:

marnie, kiepsko, w sposób godny pożałowania
niewiele zakrywając, tak, że coś powinno być większe, gęstsze itp., by lepiej spełniać swoją rolę
w sposób, który nie budzi zadowolenia
nieharmonijnie pod względem fizycznym, dysproporcjonalnie
w sposób uwłaczający, nie tak jak trzeba, marnie, licho, źle
właśnie tak, że coś jest dopasowane do jakiegoś celu, tak, że jest (wydaje się) właściwe, spełnia określone warunki, jest dobre
tak, że ma bardzo słabą jakość, która wynika z natury czegoś albo jest efektem nieumiejętnego wykonania, postępowania
regularnie, w sposób rytmiczny
wstrętnie, bardzo brzydko, w sposób budzący odrazę pod względem estetycznym
tak, że nie razem z kimś/czymś, ale oddzielnie od kogoś/czegoś
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,