element algebraiczny, którego wielomian minimalny ma wyłącznie pierwiastki jednokrotne

element rozdzielczy element algebraiczny, którego wielomian minimalny ma wyłącznie pierwiastki jednokrotne.

Inne opisy:

związany z Grecją
związany z Łotwą
związany z Mołdawią
związany z Rumunią
związany z Serbią
związany ze Słowacją
związany ze Słowenią
związany ze Szwajcarią
związany z Drelowem, wsią w województwie lubelskim
taki, który obejmuje swoim zasięgiem cały świat, występuje na całym świecie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

element algebraiczny, którego wielomian minimalny ma wyłącznie pierwiastki jednokrotne krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,