dziewczyna, która występuje w zespole wykonującym zorganizowane układy (składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji) w celu kibicowania zespołom sportowym w czasie meczów

cheerleaderka dziewczyna, która występuje w zespole wykonującym zorganizowane układy (składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji) w celu kibicowania zespołom sportowym w czasie meczów.
czirliderka dziewczyna, która występuje w zespole wykonującym zorganizowane układy (składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji) w celu kibicowania zespołom sportowym w czasie meczów.

Inne opisy:

czynnik, który wpływa na człowieka
wyzwisko stosowane na określenie głupiej osoby - pochodzi od nazwy choroby i osoby chorej na zespół Downa
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość
ciało krystaliczne o nierównych powierzchcniach
Andropogonoideae - podrodzina roślin należących do rodziny wiechlinowatych
Cymbopogon - rodzaj trawy z podrodziny palczatkowatych
przeciwciało skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu
najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego rozpatrujący sprawy sumienia
substancja wypełniająca wszechświat; pogląd głoszony najpierw przez filozofów greckich, określających eter jako pierwotną materię, a następnię przez XIX-wiecznych filozofów, którzy sądzili, że w ete
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

dziewczyna, która występuje w zespole wykonującym zorganizowane układy (składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji) w celu kibicowania zespołom sportowym w czasie meczów krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,