dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistyc

tyflopedagogika dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistyc

Inne opisy:

nauka, która nie da się podporządkować jednoznacznie do którejś z nauk wg klasyfikacji nauk; czerpie metodologię, metody i narzędzia z kilku nauk
drewniane naczynie, najczęściej wykonane z klepek dębowych, bukowych bądź sosnowych spiętych obręczami z bednarki stalowej, a w starszych fasach z leszczyny
zawartość jednej fasy - drewnianej beczki do przechowywania żywności
skoczek, zwłaszcza w odniesieniu do skoków niebezpiecznych, nieklasyfikowanych jako sport
w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych
wstrząs ciała spowodowany zimnem, emocjami lub gorączką
książka wydana w wydawnictwie Elzewirów, o charakterystycznym formacie i niskiej cenie
czcionka stosowana w wydawnictwie Elzewirów
streszczenie
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistyc krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,