dwudziesty siódmy dzień (najczęściej bieżącego lub przyszłego) miesiąca

dwudziesty siódmy dwudziesty siódmy dzień (najczęściej bieżącego lub przyszłego) miesiąca.

Inne opisy:

ogłoszenie aktu normatywnego
pojęcie związane z paremią lex retro non agit wyrażającą zasadę zakazu nadawania normom prawnym mocy wstecznej
pilot balonów
przejmowanie spadku po śmierci spadkodawcy przez spadkobiercę; dziedziczenie
kod ISO 4217 rupii pakistańskiej
sportowiec, który uczestniczy w slalomie, np. narciarz, rajdowiec
polega na tym, że podmiot uprawniony ma kompetencję do przeniesienia przysługującego mu prawa podmiotowego w drodze czynności prawnej na inne podmioty
pilotka balonów
osoba faktycznie władająca czymś w imieniu kogoś innego
mężczyzna, który szpieguje organizację, która zatrudniła go jako szpiega
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

dwudziesty siódmy dzień (najczęściej bieżącego lub przyszłego) miesiąca krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,