dość duży ptak hodowlany lub łowny z rodzaju Meleagris, ceniony ze względu na delikatne mięso

indyk dość duży ptak hodowlany lub łowny z rodzaju Meleagris, ceniony ze względu na delikatne mięso.

Inne opisy:

wymiana informacji pomiędzy osobami za pośrednictwem sygnałów werbalnych i niewerbalnych w celu polepszania międzyludzkich relacji lub poziomu współpracy
metoda dyskusji i jej zapisu polegająca na wspólnym tworzeniu przez uczestników plakatu stanowiącego graficzne przedstawienie debaty
zastosowanie dźwięków niebędących mową do wyrażania i przetwarzania informacji lub poznawania danych
wydawnictwo książkowe zawierające wypukłe elementy imitujące przedmioty i istoty, adresowane do dzieci niewidomych, niedowidzących lub z niepełnosprawnością intelektualną
dostarczanie pokarmu zwierzętom gospodarskim zgodne z fizjologią trawienia pasz i przyswajaniem składników odżywczych
wielkość środków ubezpieczyciela, która nie jest niższa od minimalnej wartości kapitału gwarancyjnego i gwarantuje płynność finansową zakładu ubezpieczeniowego
korzystający z technologii internetowych i mobilnych środek masowego przekazu, w którym komunikacja ma charakter interaktywnego dialogu
redaktor wyznaczony do ewentualnego ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie chronionych prawem dóbr w określonym materiale lub materiałach prasowych
w kontekście gramatyki transformacyjno-generatywnej: typ językoznawstwa, w którym naczelnym celem jest wydzielenie oraz klasyfikacja niepodzielnych jednostek języka
subdyscyplina językoznawstwa zajmująca się dyskursem
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

dość duży ptak hodowlany lub łowny z rodzaju Meleagris, ceniony ze względu na delikatne mięso krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,