dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę

skrypt dłużny dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.
oblig dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.

Inne opisy:

miejsce do leżenia lub spania, często prowizoryczne
małe, kilku- lub kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze, operze, na stadionie itp
martwe zwierzę
świątynia muzułmanów
Sternum - twór chrzęstny lub kostny, położony w części brzusznej, spotykany u kręgowców z wyjątkiem ryb
dekoracja z kawłaków szkła, ceramiki lub kamyczków
samodzielna budowla w postaci ściany, wykonana z betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych ułożonych na zaprawie lub na sucho
wnęka w murze lub w ścianie
polowa fortyfikacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań, us
tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,