cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych

saprofit cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych.
roztocze cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych.
saprotrof cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych.

Inne opisy:

okrągła forma służąca do pieczenia nie tylko tortów, zazwyczaj wykonana z blachy
bojownik - członek bojówki; ktoś, kto o coś walczy zbrojnie
ustrój państwowy, w którym rządy sprawuje monarcha
ustrój obowiązujący we Francji za rządów Napoleona I i Napoleona III
nieograniczona władza jednego człowieka
forma władzy w państwie, gdzie jej zakres, zarówno dotyczący monarchy (władcy) jak i organów przedstawicielskich ludu (np. wybranych posłów), określany jest w spisanej konstytucji
forma ustroju politycznego, charakterystyczna dla schyłkowego okresu średniowiecza, związana z wyodrębnieniem się zróżnicowanych grup społecznych (stanów)
tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui
nauka o znakach
nauka o znakach
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,