coś, co zawiera 100% czegoś lub ma 100 jednostek mocy

setka coś, co zawiera 100% czegoś lub ma 100 jednostek mocy.

Inne opisy:

fosforylacja, która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze związku ufosforylowanego – substratu – bezpośrednio na ADP przez enzymy
osoba nadużywająca alkoholu
choroba zakaźna rozwijająca się w wyniku zakażenia pierwotniakiem Balantidium coli
Repositorium - miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania; magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do w
małpa szerokonosa z rodziny czepiakowatych
acydofit, roślina acydofilna - roślina, która optymalne warunki do swojego rozwoju znajduje na podłożu kwaśnym, którego pH < 7
roślina kwasololubna, roślina acydofilna - roślina, która optymalne warunki do swojego rozwoju znajduje na podłożu kwaśnym, którego pH < 7
roślina kwasolubna, acydofit - roślina, która optymalne warunki do swojego rozwoju znajduje na podłożu kwaśnym, którego pH < 7
roślina, której nadziemne pędy tworzą przy ziemi gęstą darń
szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

coś, co zawiera 100% czegoś lub ma 100 jednostek mocy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,