ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane

paramagnetyk ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane
ciało paramagnetyczne ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane

Inne opisy:

zwolennik niemiej wersji narodowego socjalizmu (z czasów II wojny światowej i bezpośrednio przed nią), gloryfikujący własny naród i występujący przeciwko innym nacjom; totalitarysta
człowiek o zachowawczych poglądach, osoba niechętna zmianom, ceniąca tradycyjne wartości
osoba, która sobie coś przywłaszczyła
państwo, które dokonuje aneksji
nauka, która nie da się podporządkować jednoznacznie do którejś z nauk wg klasyfikacji nauk; czerpie metodologię, metody i narzędzia z kilku nauk
drewniane naczynie, najczęściej wykonane z klepek dębowych, bukowych bądź sosnowych spiętych obręczami z bednarki stalowej, a w starszych fasach z leszczyny
zawartość jednej fasy - drewnianej beczki do przechowywania żywności
skoczek, zwłaszcza w odniesieniu do skoków niebezpiecznych, nieklasyfikowanych jako sport
w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych
wstrząs ciała spowodowany zimnem, emocjami lub gorączką
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,