broń służąca do zwalczania okrętów podwodnych przez okręty nawodne, za pomocą bomb głębinowych krzyżówka

miotacz bomb głębinowych broń służąca do zwalczania okrętów podwodnych przez okręty nawodne, za pomocą bomb głębinowych.

Inne opisy:

w sposób dyskryminujący kogoś
w sposób nietolerancyjny, pełen niechęci lub wrogości wobec czegoś lub kogoś
w sposób, który budzi negatywne emocje, niemiło
w sposób będący wyrazem empatii, świadczący o czyjejś empatii
zrozumiale, jasno i precyzyjnie
otwarcie, rozmownie
bardzo mocno, w dużym stopniu, w stopniu charakterystycznym dla zdzierstwa
w sposób właściwy zdziercy, tak jak w przypadku zdzierstwa; niewspółmiernie dużo, bardzo drogo, nieuczciwie drogo
w sposób charakterystyczny dla łotra, będący wyrazem czyjegoś łotrostwa, przywodząc skojarzenie z łotrem
jak ktoś o chorej psychice; nienormalnie, w sposób niezrównoważony, odbiegając od ogółu społeczeństwa pod względem zachowania bądź odczuwania
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Prawdziwe nazwisko Adolfa Dymszy
Prawdziwe nazwisko aktora komediowego Adolfa Dymszy (Dodka)
Prawdziwe nazwisko Bolesława Prusa
Prawdziwe nazwisko Eugeniusza Bodo
Prawdziwe nazwisko Lenina
Prawdziwe nazwisko Nikifora Krynickiego
Prawdziwe nazwisko Poli Negri
Prawdziwe nazwisko Stana Borysa
Prawdziwego poznasz w biedzie
Prawdziwek
Prawdziwek, grzyb
Prawdziwek wyjątkowej urody
Prawdziwie
Prawdziwki
Prawdziwość
Prawdziwość zjawiska, przedmiotu
Prawdziwy
Prawdziwy, autentyczny
Prawdziwy, naturalny
Prawdziwy przysmak

broń służąca do zwalczania okrętów podwodnych przez okręty nawodne, za pomocą bomb głębinowych krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,