Alopiidae – rodzina drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu lamnokształtnych (Lamniformes); ryby te zasiedlają głównie pelagialną strefę oceanów

kosogonowate Alopiidae – rodzina drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu lamnokształtnych (Lamniformes); ryby te zasiedlają głównie pelagialną strefę oceanów.

Inne opisy:

zmieniający miejsce
zmieniający miejsce, np. stacja nadawcza
taki, który następuje, odbywasię po otrzymaniu dyplomu wyższej uczelni
skromnie udekorowany, wyglądający surowo, pozbawiony nadmiaru na poziomie struktury lub estetyki
składający się z niewielu elementów, pozbawiony ozdób, prosty
związany z ascetami i ascezą - wywodzącą się ze średniowiecza postawą duchową
o ciele: taki, w którym nie widać krwi, zdrowia, życia
przenośnie: nudny, nijaki, bez wyrazu
o istotach żywych: taki, który nie ma (nie wykształcił lub zatracił) oczu (narządu wzroku)
właściwy dla człowieka dorosłego
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

Alopiidae – rodzina drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu lamnokształtnych (Lamniformes); ryby te zasiedlają głównie pelagialną strefę oceanów krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,