Agalychnis lemur - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych, występujący w tropikalnej strefie Ameryki Środkowej (Panama, Kostaryka)

chwytnica lemurowata Agalychnis lemur - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych, występujący w tropikalnej strefie Ameryki Środkowej (Panama, Kostaryka).

Inne opisy:

związany z oficerem, zwłaszcza: należący do oficera
taki, który jest dostępny dla wszystkich, do którego dostęp nie stanowi trudności
mający osiem klas - poziomów edukacji; np. szkoła
taki, który jest po liceum
taki, który jest po maturze
znajdujący się przy szpitalu
obejmujący trzy klasy - stopnie edukacji
taki, który jest podzielony na sześć klas - poziomów nauczania
taki, który nie jest publiczny, taki, który nie jest własnością państwa ani nie podlega żadnym publicznym instytucjom
o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

Agalychnis lemur - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych, występujący w tropikalnej strefie Ameryki Środkowej (Panama, Kostaryka) krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,