urządzać się

urządzać się urządzać sobie mieszkanie lub jakieś inne pomieszczenie.

Inne hasła:

siostra miłosierdzia, szarytka, Namiestnik Chrystusa, Ojciec Święty, sługa sług Bożych, fundusz płac, godzina nadliczbowa, czeski film, saldo debetowe, wolna sobota, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

urządzać się krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,